Naast creativiteit ook betrouwbare, duurzame en veilige processen

Al sinds 1992 verdiepen we ons in de waarden en normen van de merken waar we voor werken. Bij Compacon ben je verzekerd van merkbeleving en creativiteit passend bij de doelgroep. We willen verrassen, inspireren, enthousiasmeren en resultaten behalen. Maar niet alleen dat is belangrijk, ook het complete proces erachter. Van kwaliteit en dataprotectie tot aan privacy en duurzaamheid. Compacon: creatief én betrouwbaar.

Wij vinden het belangrijk dat we onze processen, die via bestelsystemen vaak dicht tegen die van jou als klant aan zitten, op orde hebben en intern goed toepassen. De insteek daarbij is beslist niet om het certificaat, enkel en alleen voor de buitenwacht, aan de muur te hebben hangen. Integendeel. We willen betrouwbaar zijn en we willen verbeteren. Daarom verbinden wij ons aan gecertificeerd audits zoals de ISO-normeringen. We bieden kwaliteit, beperken onze footprint op onze planeet en beschermen uw data tot het uiterste.
Kortom, we brengen creativiteit en betrouwbaarheid samen. 

Aantoonbaar
De door ons behaalde certificaten ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en Ecovadis bewijzen precies dat. Het is daarmee aantoonbaar dat we onze processen op orde hebben en de gevraagde kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit leveren. Dat maakt het voor u makkelijker om met ons in zee te gaan.

ISO9001 -logo

ISO 9001: voldoen aan de door jou gewenste kwaliteit

De meeste bekende is wellicht wel ISO 9001. Het is een middel voor ons om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken. Hiermee tonen we aan dat we op een consequente manier onze producten en diensten leveren volgens de gevraagde eisen van onze klanten. Dat gaat via een stelsel van kwaliteitsverbeteringen, ingevoerd volgens de PDCA-cyclus. ISO 9001 verzekert u er ook van dat u op eenzelfde manier wordt bediend en dat u constant kwaliteit wordt geboden. Intern helpt het ons om goed na te denken over de dingen die we doen en hoe we die kunnen verbeteren.

 

14001


ISO 14001: ons milieubeleid geborgd
ISO 14001 is dé internationale norm met eisen aan ons milieumanagementsysteem. Dat systeem gebruiken we om ons milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Wat is een mogelijk risico voor het milieu en hoe kunnen wij dat risico verkleinen? Dat gaat bijvoorbeeld over het scheiden van afval, minder vervoer door Europese productie en groene logistiek. In onze assortimentsvoorstellen kiezen we bijvoorbeeld voor organisch- of biokatoen boven traditioneel textiel en kiezen we voor premiums die gemaakt zijn van gerecycled plastics. Als onderdeel van ISO 14001 hebben we ook ons CO2-reductie-managementcertificaat behaald. Zo verminderen we de CO2-uitstoot door zonnepanelen te gebruiken en verwerken we alle drukinkt restanten op een milieuvriendelijke manier. 

  
27001 logo

ISO 27001: beveiliging van data 
ISO 27001 is dé standaard voor informatiebeveiliging. Via deze standaard borgen wij hoe we procesmatig op een veilige manier omgaan met alle informatie in ons bedrijf. We vinden het erg belangrijk dat we alle gegevens van onze klanten veilig beheert. We hebben tenslotte met veel vertrouwelijke klantinformatie te maken. Denk aan NAW- of budget-gegevens van onze klanten of complete adresbestanden in verband met de verzending van thuiswerkpakketten. Daarnaast is voor ons het certificaat belangrijk omdat wij voor een groot deel van onze klanten een klantspecifieke webshop beheren. Deze tool willen we op een veilige manier aanbieden. De instellingen zijn daar dan ook op het allerhoogste niveau. Eén van de maatregelen is dat bestellers altijd via een beveiligde verbinding hun bestellingen plaatsen. Het behaalde ISO 27001-certificaat geeft aan dat we de ingevoerde processen op een gestructureerde manier toepassen. Kortom, we nemen technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van jouw informatie te waarborgen. Voor uw en onze reputatie.Ecovadis: gestructureerd werken aan duurzaamheid
Met de platinum waardering van Ecovadis tonen we aan dat we duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit beoordeelt Ecovadis op vier thema’s; milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. De beoordeling geeft ons telkens verbetermogelijkheden zodat we ons blijven ontwikkelen. We verwachten die insteek ook van onze leveranciers. Alle leveranciers tekenen onze Code of Conduct waarin onder andere kinderarbeid en gebruik van verboden grondstoffen wordt uitgesloten. Onafhankelijke audits zien erop toe dat leveranciers doen wat ze beloven. Daarnaast letten we er bij onze inkoop op dat we zoveel mogelijke duurzame materialen gebruiken. Denk aan biokatoen, bamboe of gerecyclede plastics. Verder werken we binnen de Plato Groep, waar wij onderdeel van zijn, met collega’s met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Wij betrekken ze juist graag bij onze werkzaamheden.SDG

Sustainable Development Goals (SDG)
Om steeds duurzamer te worden zijn we ook aangesloten bij het Global Compact Netwerk van de Verenigde Naties. Bedrijven werken daarin samen aan een duurzamere toekomst. Leidraad voor deze samenwerking zijn de Sustainable Development Goals oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen. Bedrijven kiezen voor doelen waar ze de grootste impact op kunnen hebben. Zo heeft Compacon onder andere gekozen voor ‘goede gezondheid en welzijn’, ‘kwaliteitsonderwijs’, ’verantwoorde consumptie en productie’ en ’partnerschap en doelstellingen’. Aan de hand van de SDG’s zetten we duurzaamheidsverplichtingen om in acties en rapporteren we jaarlijks over de voortgang. Om te bepalen waar we goed kunnen doen en waar we de meeste impact maken, bieden de Sustainable Development Goals perfecte handvaten.  

Betrouwbaar, duurzaam en veilig
Kortom, we gaan niet alleen voor de certificaten, maar met een betrouwbaar, duurzaam en veilig proces bepalen we doelstellingen, leveren we creativiteit en behalen we resultaten. De producten en dienstverlening van Compacon zijn dus altijd in lijn met de waarden en de reputatie van de merken van onze opdrachtgevers. Bovenal brengen we met Compacon de merken van onze klanten in de harten en hoofden van mensen. Ze zijn bedacht vanuit inspiratie en enthousiasme. Ze worden beheerst in aantoonbaar juiste processen. Die combinatie maakt ons dé partner voor u. 

Contact

Blijf in contact met Compacon!

Abonneer je om de laatste inzichten, tips en trends op het gebied van promotionele productmedia rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

×