De inhoud van de Compacon-website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan het Compacon op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van de Compacon-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Compacon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Compacon-website komen toe aan Compacon. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compacon BV.

Compacon BV
Bijdorp West 39
2992 LC Barendrecht
KvK 24197819
VAT 8012 47 172 B01

Contact

Blijf in contact met Compacon!

Abonneer je om de laatste inzichten, tips en trends op het gebied van promotionele productmedia rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

×